Polish English French Italian Spanish

ROK 2013

Na początku marca 2013 r. rozpo­częli­śmy montaż stalowych kratownic, które są elementem konstrukcyjnym ścian za­mykających przestrzeń ponad sześcioma głównymi oknami. W maju podjęliśmy prace elewacyjne na pierw­szych dwóch ścianach łukowych od ul. Gniewkow­skiej.

Po zakończeniu tych prac (także na pozostałych 10 ścianach łuko­wych) na powierzchni oka­pów wykonali­śmy boazerię, a następ­nie impre­gnację i malowa­nie dźwigarów, płatew oraz desek. Równolegle były realizowane prace blacharskie i hydro-izola­cyjne attyk oraz wa­nien zbierają­cych wodę z całej połaci dachu. Wykonano także pokrycie blachą tytan-cynkową kopuły ka­plicy Patrona parafii. 

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w prze­żywanym Roku Wiary, na szczycie tej kopuły zo­stał wywyższony krzyż - znak naszej wiary.

W połowie października rozpoczęliśmy szkle­nie sześciu głównych okien. Prace te zakończyli­śmy w pierwszych dniach grudnia.

 

   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15