Polish English French Italian Spanish

Ogłoszenia duszpasterskie

XXIV Niedziela Zwykła – 17 września 2017 r.

Jezus, odwieczne Słowo, przyniósł nam dobrą nowinę o zbawieniu i pozwala nam już teraz korzystać z jego owoców, kiedy Jego zbawcza ofiara uobecnia się na ołtarzu w czasie Eucharystii. Dobra Nowina oraz ogólnie pojęte dobro rozprzestrzenia się na cały świata za pomocą dostępnych nam środków, do których zaliczamy także media. Dlatego w sposób szczególny módlmy się za ludzi pracujących w mediach, aby swoją pracę traktowali jako służbę dla dobra człowieka.

  1. 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu przeżywamy pod hasłem: Nie lękaj się, bo jestem z tobą” (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”, z orędzia papieskiego przygotowanego na ten dzień: „Chciałbym, aby do tych wszystkich, którzy czy to na płaszczyźnie zawodowej, czy też w relacjach osobistych, codziennie „mielą” wiele informacji, by dostarczyć pachnący i dobry chleb posilającym się owocami ich przekazu, to orędzie mogło dotrzeć i być dla nich zachętą. Chciałbym zachęcić wszystkich do komunikacji konstruktywnej, która odrzucając uprzedzenia wobec innych, sprzyjałaby kulturze spotkania, dzięki której możemy nauczyć się postrzegania rzeczywistości ze świadomą ufnością”.
  2. W tę niedzielę, 17 września, w czasie Mszy św. w ramach kolekty budowlanej zbieramy ofiary na uregulowanie płatności za wykonane dotychczas prace przy kościele. Dziękuję wszystkim wspierającym budowę kościoła darem modlitwy. Dziękuję również osobom, które złożyły ofiary na ten cel w biurze parafialnym lub na parafialne konto budowy kościoła. Wszystkim ofiarodawcom towarzyszy wdzięczna modlitwa.
  3. Dzisiaj rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, Tydzień Wychowania, ogłoszony listem w czerwcu 2011 roku.
  4. W czwartek, 21 września, o godz. 18.45 spotkanie rady duszpasterskiej i rady budowlanej.
  5. W tym tygodniu patronują nam: 18 września, święty Stanisław Kostka, Patron Młodzieży Polskiej, mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia; 20 września – święty Andrzej Kim Taegon, pierwszy kapłan koreański i jego 103 towarzyszy, którzy ponieśli śmierć męczeńską w XIX wieku; 21 września – święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista. Zanim Chrystus go powołał, był celnikiem w Kafarnaum. Apostołował w Palestynie wśród Żydów. Dla nich między 50 a 60 rokiem napisał księgę Ewangelii; 23 września – Święty ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.
  6. W każdą niedzielę po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klas III, przygotowujących się do I Komunii św.
  7. W każdą niedzielę o godz. 16.45 spotkanie dla młodzież przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania. Młodzież kończy spotkanie formacyjne uczestnictwem we Mszy św. o godz. 18.00.
  8. W tę niedzielę, 17 września, na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania. 
  9. Dziękuję osobom, które w minionym tygodniu podjęły prace porządkowe i dekoracyjne w kościele.
  10. Inten­cje mszy św. możemy zamó­wić w biurze parafialnym po każdej mszy św. oraz wyznaczone dni urzędowania biura parafialnego.
   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15