Polish English French Italian Spanish

Ogłoszenia duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła – 24 września 2017 r.

Każdy z nas jest zaproszony do pracy w winnicy Pańskiej. Przez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w życiu rodzinnym oraz społecznym mamy wypełniać nasze chrześcijańskie powołanie. Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga, dlatego dzisiaj nasz Pan wzywa nas, byśmy na nowo przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne.Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.

  1. „W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i Jego Krew, Chrystus wędruje razem z nami, jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez granic.” – Jan Paweł II. W dniach 26-27 września odbywać się będzie w naszej parafii Wieczysta Adoracja. Dokładny program podany jest na stronie internetowej i na zewnątrz kościoła.
  2. W tym tygodniu patronują nam: 25 września – bł. Władysław z Gielniowa, franciszkanin; 27 września – Święty Wincenty à Paulo, prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek; 28 września – św. Wacław, książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech; 29 września, święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał; 30 września – św. Hieronim, prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.
  3. W najbliższy czwartek, 28 września, na Mszy św. o godz. 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie z rąk Bpa Andrzeja Suskiego sakrament Bierzmowania. Otoczmy młodzież naszą modlitwą.
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc październik, a wraz z nim Nabożeństwo Różańcowe. Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
  5. Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci,  młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 17.30, przed Mszą św. wieczorną. W niedzielę Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 9.00.
  6. W niedzielę, 17 września, w czasie Mszy św. w ramach kolekty budowlanej zbieraliśmy ofiary na uregulowanie płatności za wykonane dotychczas prace przy kościele. Zebraliśmy kwotę: 3.742,-zł. Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary. Dziękuję wszystkim wspierającym budowę kościoła darem modlitwy. Dziękuję również osobom, które złożyły ofiary na ten cel w biurze parafialnym lub na parafialne konto budowy kościoła. Wszystkim ofiarodawcom towarzyszy wdzięczna modlitwa.
  7. W niedzielę, 1 października, w czasie Mszy św. kolekta budowlana.
  8. W każdą niedzielę po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klas III, przygotowujących się do I Komunii św.
  9. W niedzielę na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie dla młodzież przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania.  
  10. Dziękuję osobom, które w minionym tygodniu podjęły prace porządkowe i dekoracyjne w kościele. 
   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15