Polish English French Italian Spanish

Ogłoszenia duszpasterskie

XXVII Niedziela Zwykła – 8 października 2017 r.

Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją!". Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w Zakończeniu Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II. »Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami. (…) Dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Ten misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan: możemy liczyć na moc tego samego Ducha, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która „zawieść nie może” (Rz 5, 5)

  1. W tę niedzielę w związku z Dniem Papieskim zbiórka do puszek na Papieski Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ofiary będą zbierać członkowie Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
  2. W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą.
  3. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci,  młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 17.30, przed Mszą św. wieczorną. W niedzielę Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 9.00.
  4. Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
  5. W niedzielę, 1 października, w czasie Mszy św., w ramach kolekty budowlanej zbieraliśmy ofiary na uregulowanie płatności za wykonane dotychczas prace przy kościele. Zebraliśmy kwotę: 3.103,-zł. Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary. Dziękuję wszystkim wspierającym budowę kościoła darem modlitwy i ofiarnością. Dziękuję również osobom, które złożyły ofiary na ten cel w biurze parafialnym lub na parafialne konto budowy kościoła. Wszystkim ofiarodawcom towarzyszy wdzięczna modlitwa.
  6. W niedzielę, 15 października, kolekta budowlana.
  7. W każdą niedzielę po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klas III, przygotowujących się do I Komunii św.
  8. W przyszłą niedzielę, 15 października, na Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie dla młodzieży klas II gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.
  9. 2 października rozpoczęła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji toruńskiej. Peregrynacja figury potrwa do 28 października. W naszym dekanacie figura nawiedzi  naszą parafię 25 października. 
   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15