Polish English French Italian Spanish

Ogłoszenia duszpasterskie

XXIV Niedziela Zwykła – 16 września 2018 r.

Zaproszeni na ucztę, korzystamy z obfitości darów, które na niedzielną Eucharystię przygotował dla nas Pan. Bądźmy wdzięczni za dar słowa Bożego na dziś, na cały rozpoczynający się tydzień. Ale pamiętajmy też, że słowo Pana jest słowem na wieki. Przyjmijmy je, aby ono tłumaczyło fakty z naszego życia, zarówno te piękne, dobre, jak i te, w których poddaliśmy się szatanowi. Przyjmijmy także Ciało Pańskie jako pokarm umacniający nas w walce ze złym duchem i dający życie wieczne. Niech Eucharystia, którą rozpoczynamy, będzie dla nas wszystkich ucztą, gdzie Pan mocą Ducha Świętego będzie otwierał nas na swoje działanie.

  1. W większości krajów Dzień ten obchodzi się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przenoszoną przez niektóre episkopaty na VII Niedzielę Wielkanocy. W Polsce na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Dzień Środków Społecznego Przekazu jest obchodzony zawsze w trzecią niedzielę września. W tegorocznym orędziu papieża Franciszka czytamy: „Fake news stają się często wirusowe, to znaczy rozprzestrzeniają się w szybki i trudny do powstrzymania sposób, nie ze względu na logikę dzielenia się, która charakteryzuje media społecznościowe, ile raczej ze względu na ich oparcie w nienasyconej chciwości, która łatwo rozpala się w człowieku […] wychowywanie do prawdy oznacza wychowywanie do rozeznawania, do oceniania i rozważania pragnień i skłonności, które poruszają się w nas, abyśmy nie byli pozbawieni dobra, „łapiąc się” na każdą pokusę”.
  2. W tę niedzielę, 16 września, w czasie Mszy św., w ramach kolekty budowlanej zbieramy ofiary na uregulowanie płatności za wykonane dotychczas prace przy kościele. Dziękuję wszystkim wspierającym budowę kościoła darem modlitwy i ofiarnością. Dziękuję również osobom, które złożyły ofiary na ten cel w biurze parafialnym lub na parafialne konto budowy kościoła. Wszystkim ofiarodawcom towarzyszy wdzięczna modlitwa.
  3. W tym tygodniu patronują nam: 18 września, święty Stanisław Kostka, Patron Młodzieży Polskiej, mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia; 20 września – święty Andrzej Kim Taegon, pierwszy kapłan koreański i jego 103 towarzyszy, którzy ponieśli śmierć męczeńską w XIX wieku; 21 września – święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista. Zanim Chrystus go powołał, był celnikiem w Kafarnaum. Apostołował w Palestynie wśród Żydów. Dla nich między 50 a 60 rokiem napisał księgę Ewangelii.
  4. Inten­cje mszy św. możemy zamó­wić w biurze parafialnym po każdej mszy św. oraz wyznaczone dni urzędowania biura parafialnego.

 Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej śp. Kazimierza Malinowskiego, l. 64, zam. przy ul. Poznańskiej. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia. W intencji śp. Kazimierza zostaną odprawione msze św.: 12.10. godz. 18.00; 14.10. godz. 11.30; 18.10. godz. 18.00; 28.10. godz. 18.00; 05.11. godz. 18.00; 08.11. godz. 18.00; 11.11. godz. 11.30; 15.11. godz. 18.00.

Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć

  1. Dawid Łukaszewski, st. wolny; z tutejszej Parafii
    Oktawia Weronika Gazda, st. wolny; z tutejszej Parafii
   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15