• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Aktualności

Najświętsze Serce Jezusa,
 Najwierniejsze, Najpiękniejsze.


Najczystsze i Największe.


Ono jedno nas kocha najwięcej
 i otacza swą Miłością, najgoręcej.


Najświętsze Serce Jezusa,


w świetle blasku Bożej chwały,
 Jezus daje nam się cały.


Miłuje nas Sercem swym,


On jest dobrym Panem Twym.


Najświętsze Serce Jezusa,
 włócznią przebite,
 a ciało ukrzyżowane.


Ono koronę cierniową dźwigało
 i mocno cierpiało.


Najświętsze Serce Jezusa,
 na krzyżu srodze umierało.


Ono grzesznikom przebaczało.


Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,


dla każdego nam zesłanego.


Najświętsze Serce Jezusa,
 z Panny Maryi zrodzone,


w Betlejem mieście.


Serce Najdroższe, bądź przy nas,
 chroń i miej w opiece po kresu czas.