• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Aktualności

Uroczystość odpustowa z patronem i kapłanem

bł. ks. Stefanem W. Frelichowskim

 

Pragnę zawierzyć dar tej beatyfikacji

w sposób szczególny Kościołowi toruńskiemu,

aby strzegł i rozszerzał pamięć wielkich dzieł Boga,

jakie dokonały się w krótkim życiu tego kapłana”.

                                                Jan Paweł II (Toruń, 7 czerwca 1999 r.)

 

Odpust parafialny jest jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej para­fii, świętem wspólnoty, jaką ona tworzy. W niedzielę, 24 lutego, nasza parafia będzie przeżywać Uroczystość Odpustową ku czci patrona bł. Stefana W. Frelichowskiego. Nasze duchowe przygotowanie do Uroczystości Patronalnej rozpoczęliśmy w piątek, 15 lutego, Nowenną do bł. Stefana W. Frelichow­skiego.

Codziennie po Mszy św. wieczornej:

Nowenna do bł. Stefana W. Frelichowskiego

 • Pieśń - Błogosławiony Stefanie

                                     Patronie naszej parafii

                                     Wspieraj nas w łasce swojej

                                     Prosząc przed Boga tronem.

 • Litania do bł. Stefana W. Frelichowskiego
 • Modlitwa o kanonizację:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski uczestnik cierpień Chrystu­sowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie bra­ciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opusz­czenia. Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem Błogosła­wionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski…, o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej ry­chło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 • Błogosławieństwo relikwiarzem
 • Uczczenie relikwii Patrona - ucałowanie relikwiarza
 • Pieśń - Boży Kapłanie według serca Pana

                                    Tyś od dzieciństwa zrozumiał dar Jego,

                                    Przez trudy życia i walkę ze sobą

                                    Szukałeś drogi w ciemnościach do Niego.

                           Ref.: Błogosławiony Księże Stefanie

                                    Chlubo miłości Boga i łudzi

                                    Módl się za nami przed tronem Pana

                                    By Miłość Jego w nas zajaśniała.

Niedziela, 24 lutego

1130 – Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. dr. Pawła Rochmanao łaski Boże za wstawiennictwem bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego oraz rychłą Jego kanonizację.