• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Aktualności

 

 

Chlebie najcichszy, 

otul mnie swym milczeniem,

ukryj mnie w swojej bieli, 

wchłoń moją ciemność.     

Przemień mnie w siebie, 

bym jak Ty stał się chlebem.

Pobłogosław mnie,

połam, rozdaj łaknącym braciom.

A ułomki chleba, które zostaną

rozdaj tym, 

którzy nie wierzą w swój głód.

 

 

 

 

"Modlić się znaczy dać  trochę swojego czasu Chrystusowi,

zawierzyć Mu, 

pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa,

pozwalać Mu odbić się echem w sercu."

"Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wy­róż­niać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać od­nowionej potrzeby dłuż­szego zatrzymania się przed Chrystu­sem obecnym w Najświęt­szym Sakra­mencie na duchowej rozmowie, na ci­chej adoracji w postawie pełnej miło­ści? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Sio­stry, przeżywałem to doświadcze­nie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!"

św. Jan Paweł II