• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

Niedziela – Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego – 27 października 2019r.

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela – Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego – 27 października 2019r.

Dzisiejsza niedziela Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego skupia naszą uwagę na ten widzialny gmach, w którym spotykamy się z Bogiem w Jego Słowie i Eucharystyczną obecnością Chrystusa. Świątynia - Dom Boży jest wielkim dobrodziejstwem. Ona przyjmuje nas w swoje progi, gości, daje możliwość spotkania z Gospodarzem. Przychodzimy tu wiele razy, z samego środka zabiegania, trudu, bólu. Znajdujemy schronienie w Obecności Tego, który Jest i kocha. Czy mamy świadomość dobra, jakim jest świątynia? Prze­cież mogło być inaczej, mogliśmy błąkać się jak bezdomni i szukać Boga nie wie­dząc, w którą stronę iść, by ukoić pełne tęsknoty i lęku serce.

 1. W piątek, 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. tego dnia o godz. 9.00 i 11.00.
 2. W tym dniu na nowym cmentarzu przy ul. Poznańskiej odprawiona zostanie Msza św. za zmarłych o godz. 12.00. Przed Mszą św. o godz. 11.40 procesja.
 3. W sobotę, 2 listopada, przypada Dzień Zaduszny – jest to święto wszystkich wiernych zmarłych, którzy należą do Chrystusa, ale trwa ich czas oczyszczenia w czyśćcu. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. Przed Mszą św. składamy do koszyka wypisane na kartkach imiona naszych zmarłych, dołą­czając dowolną ofiarę. Krewni mogą przynieść na tę Mszę św. znicz lub świeczkę i zapalone postawić przy świecy paschalnej symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa oraz naszą wiarę w życie wieczne.
 4. W dniach 2-8 listopada o godz. 17.30, przed Mszą św. wieczorną będziemy odczyty­wać wypominki jednorazowe, odmawiając różaniec św. za zmarłych.
 5. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem naszej wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W dniach 1-8 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie tam – choćby tylko w sposób duchowy – jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych, można uzyskać odpust zupełny za zmar­łych, a zwłaszcza dla dusz w czyśćcu.
 6. W listopadzie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę, 9 listopada, od godz. 9.00.
 7. W niedzielę, 20 października, w czasie Mszy św., w ramach kolekty budowlanej zbieraliśmy ofiary na realizację płatności za wykonane prace związane z wystrojem wnętrza kościoła w przygotowaniu na uroczystość konsekracji. Zebraliśmy kwotę: 4.012,-zł. Bóg zapłaćza złożone ofiary.
 8. W niedzielę, 3 listopada, w czasie Mszy św., kolekta budowlana.
 9. Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 17.30, przed Mszą św. wieczorną.
 10. Listopad to błogosławiony czas modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Wypominki roczne i jednorazowe można składać w zakrystii po każdej Mszy św. i w biurze parafialnym. Druki na wypominki znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Wypominki roczne będą odmawiane w każdą niedzielę o godz. 8.45.
 11. W każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas trzecich, przygotowujących się do uroczystej I Komunii św. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.
 12. Spotkania formacyjne, dla całej grupy młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania, w każdą niedzielę o godz. 16.30 w salce duszpasterskiej w domu parafialnym.
 13. W niedzielę o godz. 19.00 (po wieczornej Mszy św.) spotkanie dla młodzieży klas ósmych, w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania. W niedzielę, 3 listopada, nie ma spotkań formacyjnych dla młodzieży.