• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

2 Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020r.

Trwamy w przeżywaniu tajemnic Wielkanocy. Dobra Nowina, że Jezus żyje, przeszedł przez mękę, śmierć i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, gromadzi nas na słuchaniu Słowa i łamaniu Chleba. Eucharystia jest czasem doświadczenia żywego Boga, który jest nam bliski, któremu możemy oddać́ nasze lęki, słabości i to, co nas przygniata. To, co podarujemy Panu Jezusowi, nie musi być́ wielkie, ale powinno płynąć ze szczerego serca. Niech nasze uczestnictwo w tej Mszy św. będzie całkowitym zawierzeniem naszego życia Miłosierdziu Bożemu.

 1. Druga Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą uroczystości Miłosierdzia Bożego. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.). W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje tak jak życiodajnej wody. W niedzielę Miłosierdzia Bożego starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tego nabożeństwa.
 2. Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, zapraszam o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie na Mszę św.
 3. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce 76. Tydzień Miłosierdzia. Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.
 4. W niedzielę, 26 kwietnia, będzie obchodzona w Kościele Niedziela Biblijna. Rozpocznie ona 12. Tydzień Biblijny, którego hasłem są Jezusowe słowa: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36). W Niedzielę Biblijną będzie miało miejsce Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia wg św. Mateusza.
 5. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”.
 6. W związku ze zmianą obostrzeń epidemicznych dokonanych przez Rząd oraz w zgodzie z Konferencja Episkopatu Polski, informuję, że od 20 kwietnia (poniedziałek) w nabożeństwach może uczestniczyć 70 osób.
 7. W związku z tym zachęcam do następujących praktyk duchowych w tygodniu:
  -codziennie od godz. 8.00 w kruchcie kościoła będzie można podjąć indywidualną modlitwę,

  - codziennie od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z Nowenną do Miłosierdzia Bożegoi modlitwą za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w intencji osób chorych, lekarzy, personelu medycznego i służb sanitarnych oraz wygaśnięcia epidemii koronawirusa,
  - codziennie od godz. 17.30 indywidualna cicha adoracja Najświętszego Sakramentu,
  - codziennie od godz. 17.30 spowiedź św.
 8. W tym tygodniu patronują nam: 23 kwietnia – św. Wojciech (ok. 956-997), biskup Pragi, misjonarz wśród Prusów, męczennik za wiarę, patron Gniezna i Polski, 25 kwietnia – św. Marek (I w.), pochodzący z Jerozolimy towarzysz wypraw misyjnych św. Piotra i św. Pawła, autor drugiej Ewangelii kanonicznej.
 9. W związku z nadzwyczajną sytuacją Bierzmowanie młodzieży szkół średnich, planowane na 21 kwietnia br., jest odwołane. Nowy termin zostanie podany po uzgodnieniu z księdzem Biskupem.
 10. W związku z nadzwyczajną sytuacją Uroczystość I Komunii św., planowana na 30 maja br., jest przeniesiona na 12 września br.
 11. Czas spowiedzi wielkanocnej potrwa do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Zachęcam do skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.