• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

4 Niedziela Wielkanocy - 3 maja 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

IV Niedziela Wielkanocy – 3 maja 2020r.

Nie zawsze czujemy się w pełni odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Dzisiejsza niedziela daje nam jednak taką właśnie okazję. Dzisiaj bowiem przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Podczas swojego ziemskiego życia Jezus zachęcał słuchaczy: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Mamy zatem wspaniałą okazję, by prosić Pana żniwa i Pasterza owczarni Kościoła o kapłanów, którzy idąc Jego śladami, będą poprzez swoją służbę troszczyć się o Kościół. Msza św. to najwspanialsza modlitwa, ale pamiętajmy też o naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, które czerpać możemy z wielkiego skarbca naszej religii.

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. W dniach 3-9 maja pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary” będzie obchodzony 57. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W swoim orędziu, „Słowa powołania”, papież Franciszek pisze: „Pan wie, że fundamentalna decyzja życiowa – taka, jak zawarcie małżeństwa lub poświęcenie się w sposób szczególny Jego służbie – wymaga odwagi. On zna pytania, wątpliwości i trudności, które wstrząsają łodzią naszego serca, i dlatego zapewnia nas: „Nie bój się, jestem z tobą!”. Wiara w Jego obecność, która wychodzi nam na spotkanie i nam towarzyszy, nawet gdy morze jest wzburzone, wyzwala nas ze znużenia”.
 2. W tę niedzielę, 3 maja na Jasnej Górze ma miejsce ważne wydarzenie: zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokonuje Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki. Polska była zawierzana Matce Bożej na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę.
 3. Również dziś, 3 maja, przypada 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także Dzień modlitw w intencji polskiej emigracji.
 4. W I środę miesiąca, o godz. 18.00, Msza św. zbiorowa za zmarłych. Kartki z imionami zmarłych oraz ofiarę składamy przed Mszą św. do koszyka ustawionego na stoliku z darami.
 5. W czwartek, 7 maja, zapraszam na Apel Maryjny - Jasnogórski o godz. 19.00.
 6. Nabożeństwo Majowe: w tygodniu o godz. 18.30, w niedzielę i święta o godz. 19.00.
 7. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”.
 8. W związku ze zmianą obostrzeń epidemicznych dokonanych przez Rząd oraz w zgodzie z Konferencja Episkopatu Polski, informuję, że od 20 kwietnia w naszym kościele w nabożeństwach może uczestniczyć 70 osób.
 9. W dalszym ciągu trwa stan epidemii. Wszystkich zachęcamy do przestrzegania zaleceń sanitarnych i wszystkich środków ostrożności. Osoby, które lękają się zakażenia, w dalszym ciągu mogą korzystać z dyspensy Księdza Biskupa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej, która pozostaje aktualna do odwołania.
 10. W związku z tym zachęcam do następujących praktyk duchowych w tygodniu:
  codziennie od godz. 8.00 w kruchcie kościoła będzie można podjąć indywidualną modlitwę,
  codziennie od godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w intencji osób chorych, lekarzy, personelu medycznego i służb sanitarnych oraz wygaśnięcia epidemii koronawirusa,
  codziennie od godz. 17.30 spowiedź św.
 11. W związku z nadzwyczajną sytuacją Uroczystość I Komunii św., planowana na 30 maja br., jest przeniesiona na 12 września br.