• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

13 Niedziela Zwykła - 28 czerwca 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

XIII Niedziela Zwykła – 28 czerwca 2020r.

Fragment Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II podsuwa określenie Boga, który scala objawienie każdego z dzisiejszych czytań w jedną nić. Autor pisze: «”Żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” – mówi Paweł na ateńskim Areopagu- Kim jest On? Jest jakby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia». On jest „jakby niewysłowiona przestrzeń”, w której żyła Szunemitka, Psalmista, św. Paweł, wszyscy ochrzczeni (zanurzeni w Chrystusa) i apostołowie posłani, których przyjęcie jest równoznaczne z przyjęciem samego Jezusa. W tę przestrzeń weszliśmy przez chrzest, a jak wiele z niej zaczerpniemy zależy od naszego osobistego otwarcia się na łaskę.

 1. Rozpoczął sięczas wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, a także duchowego wzrostu. A wszystkim dedykujemy słowa Jana Pawła II: „Chodzi o to, by odpoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli - i owszem - spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie”.
 2. W kalendarzu liturgicznym pod datą 29 czerwca uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka.
 3. W piątek, 3 lipca, przypada święto św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, wielu miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.
 4. W I środę miesiąca, o godz. 18.00, Msza św. zbiorowa za zmarłych. Kartki z imionami zmarłych oraz ofiarę składamy przed Mszą św. do koszyka ustawionego na stoliku z darami.
 5. W pierwszy piątek miesiąca, 3 lipca, spowiedź św. od godz. 17.00.
 6. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, w sobotę, 4 lipca, od godz. 10.00.
 7. W niedzielę, 21 czerwca,w czasie Mszy św., w ramach kolekty budowlanej zebraliśmy kwotę: 2.417,-zł. Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary.
 8. W niedzielę, 5 lipca, w czasie Mszy św., kolekta budowlana.
 9. Dobiega końca czerwiec, miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Sercu oddajemy podczas nabożeństw czerwcowych w niedzielę i w tygodniu po Mszy św. wieczornej.
 10. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, od 16 kwietnia, w dalszym ciągu osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”.