• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

33 Niedziela Zwykła - 15 listopada 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXIII Niedziela Zwykła – 15 listopada 2020r.

 1. W tę niedzielę 15 listopada po raz czwarty obchodzimy Światowy Dzień Ubogich zapoczątkowany przez papieża Franciszka. Słowo przygotowane na tegoroczną okoliczność skoncentrowane jest wokół polecenia z Księgi Mądrości Syracha - „wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7,32). W swoim orędziu papież Franciszek napisał: „Ubóstwo ma różne twarze. W każdej z nich możemy spotkać Jezusa, który objawił, że jest obecny w swoich najmniejszych braciach (por. Mt, 25, 40)”. Ojciec Święty podkreśla w nim, że modlitwa do Boga oraz solidarność z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne.
 2. Również dzisiaj w Diecezji Toruńskiej obchodzimy XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tematem tegorocznego Dnia Solidarności jest sytuacja chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej.
 3. W tę niedzielę, 15 listopada, w czasie Mszy św. kolekta budowlana.
  … „Szczególnie dziękuję za pieczę o piękno kościoła, który w zeszłym roku miałem zaszczyt i radość poświęcić. Jestem wdzięczny, iż każdy szczegół świątyni jest teologicznie i artystycznie pomyślany w ten sposób, aby ducha ludzkiego kierować ku Bogu” - z protokołu powizytacyjnego ks. Bpa Wiesława Śmigla.
 4. Przypominam, że w tym roku odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych, ustanowiony na dni od 1 do 8 listopada, może być przyjęty w dowolnie wybrane osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Dotyczy to również odpustu związanego z dniem 2 listopada.
 5. Wypominki roczne i jednorazowe można składać w zakrystii po każdej Mszy św. i w biurze parafialnym. Druki na wypominki znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Wypominki roczne są odmawiane w każdą niedzielę o godz. 8.45.
 6. W I niedzielę adwentu, 29 listopada, po każdej Mszy św. zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. W tym roku z racji nadzwyczajnej sytuacji opłatki będą do nabycia w zakrystii i w biurze parafialnym. Ofiary z opłatków przeznaczone są na zapłacenie należności za wykonane dotychczas prace przy kościele.
 7. Zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela – to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Wraz z początkiem Adwentu, 29 listopada br. rozpocznie się nowy program duszpasterski, którego hasło na rok 2020/21 brzmi: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.
 8. W każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas trzecich, przygotowujących się do uroczystej I Komunii św. Po Mszy św. omówienie z rodzicami bieżących spraw.
 9. W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych, wynikających ze wzrostu zakażeń koronawirusem, biskup toruński Wiesław Śmigiel udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta.
 10. Zarówno w kościołach i kaplicach jak i w przestrzeni publicznej, do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult.W związku ze zmianą obostrzeń epidemicznych informuję, że w naszej świątyni w nabożeństwach może uczestniczyć 70 osób.