• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

32 Niedziela Zwykła - 7 listopada 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXII Niedziela Zwykła – 7 listopada 2021 r.

 1. Synod Biskupów – etap diecezjalny: W niedzielę, 17 października została rozpoczęta droga synodalna w diecezji toruńskiej. Ma ona doprowadzić Kościół do Synodu Biskupów nt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. W czasie do 20 grudnia br. będzie przebiegała w parafiach. „To czas wsłuchiwania się w głos członków Kościoła oraz nasłuchiwania głosu świata, któremu mamy nieść Chrystusa. To wielka szansa budowania jedności między siostrami i braćmi w wierze oraz wrażliwości na tych, którzy żyją obok nas. Synod może […] docenić rolę wiernych świeckich, którzy, kierując się zmysłem wiary, wnoszą nieoceniony wkład w misję Kościoła. […]. Ufam, że Synod pozwoli na dostrzeżenie wielu aktualnych problemów, które w duchu objawionej Prawdy, którą jest sam Chrystus, będziemy mogli podjąć, by umocnić to, co słabe i ukazać drogę nawrócenia, miłości i pokoju” – napisał w swoim słowie ks. bp Wiesław Śmigiel. Dzisiejsza niedziela, 7 listopada jest niedzielą modlitwy za Synod.
 2. W tę niedzielę, 7 listopada, zapraszam o godz. 18.45 na Apel Maryjny – Jasnogórski.
 3. Również w tę niedzielę, 7 listopada, kolekta budowlana.
 4. We wtorek, 9 listopada, świętujemy rocznicę konsekracji Bazyliki Laterańskiej na znak, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano Bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do niej widnieje napis: „Matka i Głowa wszystkich Kościołów Miasta i Świata”.
 5. W czwartek, 11 listopada, przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Módlmy się gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna. W tym dniu zapraszam na Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.
 6. W dniach 2-8 listopada o godz. 17.45, przed Mszą św. wieczorną są odczyty­wane wypominki jednorazowe.
 7. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem naszej wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.
 8. PENITENCJARIA APOSTOLSKA, w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, w tym odpusty zupełne za wiernych zmarłych.
 9. Zamawiane aktualnie wypominki roczne będą odmawiane w każdą niedzielę o godz. 8.45.
 10. W każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas III w ramach przygotowania do I Komunii św. W tym roku katechetycznym I Komunia św. jest zaplanowana na sobotę, 4 czerwca 2022 r. o godz. 11.00.
 11. W tę niedzielę, 7 listopada, o godz. 17.30 w salce duszpasterskiej w domu parafialnym spotkanie dla młodzieży klas VIII i I klas szkół średnich w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.
 12. Drodzy Parafianie. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz.

Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć

 1. Marcin Paweł Kijewski, st. wolny; z Parafii Matki Bożej Królowej Polski, Toruń
     Paulina Kamila Zielińska, st. wolny; z tutejszej Parafii