• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Przygotowanie duchowe Parafian

Duchowe przygotowanie wspólnoty parafialnej do konsekracji świątyni

W wigilię święta Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, 7 września 2018 roku, obchodziliśmy XIX rocznicę powstania naszej parafii i VI rocznicę peregrynacji Maryi w Jasnogórskim wizerunku. W tym dniu uczestnictwem we Mszy św. i Apelu Jasnogórskim rozpoczęliśmy dziewięciomiesięczną Nowennę duchowego przygotowania do uroczystości poświęcenia naszego kościoła, budowanego jako wotum dziękczynienia za wizytę św. Jana Pawła II w Toruniu i beatyfikację bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Każdy miesiąc tej nowenny przeżywamy otwarci na Bożą łaskę i opiekę Matki Bożej, aby odnawiały się świątynie naszych serc, albowiem „jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”.

Trwamy więc na wspólnotowej modlitwie przed Bogiem w ufnej prośbie o błogosławieństwo dla prac w przygotowaniu kościoła i naszego duchowego przygotowania:

- w każdą niedzielę:      9.00 – różaniec św.

- w każdą środę:         17.30 – różaniec św.

                                18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

- w każdy piątek:        17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

- siódmego dnia każdego miesiąca:

                                18.00 – Msza św.

                                19.00 – Apel Jasnogórski - w dziękczynieniu za wizytę św. Jana Pawła II w Toruniu i beatyfikację bł. Stefana Frelichowskiego (7 czerwca 1999 r.)

Serdecznie zachęcam wszystkich Parafian do uczestnictwa w duchowym przygotowaniu do uroczystości poświęcenia naszego kościoła, którą będziemy przeżywać 7 czerwca 2019 roku.

Proboszcz

Ks. Ryszard Domin