• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Msza św. poświęcenia kościoła i ołtarza

W 20. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Toruniu i beatyfikacji bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Msza św. poświęcenia kościoła i ołtarza - 7 czerwca 2019 r.

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja” Ps 84

"Jesteśmy dziś wezwani do radości, bo oto wspólnota parafii, której patronuje bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski poświęca kościół, który wznosiła przez lata, aby tutaj mógł zamieszkać Bóg ze swoim ludem… Całe życie tej parafii będzie przepełnione obecnością patrona bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, a zaraz obok niego będzie stał św. Jan Paweł II, bo ta świątynia będzie go przypominała. Jest to świątynia, która przypomina nam pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Torunia, skąd jej kształt, przypominający papieski ołtarz…

Nasze pragnienie spotkania z Chrystusem będzie zrealizowane w Liturgii Słowa, Liturgii Eucharystycznej. Tutaj będziemy słuchali Słów Boga, będziemy doświadczali Jego łaski przez święte sakramenty, tu będziemy podchodzili do konfesjonału, aby spotkać się z Panem Jezusem miłosiernym. Do tej świątyni będziemy również przychodzili z naszymi problemami, pytaniami, jak do naszego domu, jak do dobrego ojca, który wysłucha, przygarnie, zrozumie, nawet kiedy inni ludzie już wydali wyrok. Tutaj będziemy nieustannie u siebie, w domu, u dobrego Boga."

z homilii Bp Wiesława Śmigla