Polish English French Italian Spanish

Ogłoszenia duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła – 23 września 2018 r.

Zadaniem człowieka jest nieustanny rozwój, aż po kres jego życia. Należy w nim jednak zachować odpowiednie proporcje. Nasze ambicje i plany nie mogą stać się powodem do rozpychania się w życiu łokciami. Chodzi przede wszystkim o włączenie się w Boży plan zbawienia, w którym kluczową rolę odgrywa Jezus. On pokazuje, że Jego męka dokonuje się w służbie, aby dać innym życie wieczne. W blasku Zmartwychwstałego nowego znaczenia nabierają wskazówki, aby zachować prostotę i kierować się w życiu pokorą na wzór pozbawionego wpływów dziecka.

  1. „W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i Jego Krew, Chrystus wędruje razem z nami, jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez granic.” – Jan Paweł II. W dniach 26-27 września odbywać się będzie w naszej parafii Wieczysta Adoracja. Dokładny program podany jest na stronie internetowej i w gablocie na zewnątrz kościoła.
  2. W niedzielę, 16 września, w czasie Mszy św., w ramach kolekty budowlanej zbieraliśmy ofiary na uregulowanie płatności za wykonane dotychczas prace przy kościele. Zebraliśmy kwotę: 3.874,-zł. Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary. Dziękuję wszystkim wspierającym budowę kościoła darem modlitwy i ofiarnością. Dziękuję również osobom, które złożyły ofiary na ten cel w biurze parafialnym lub na parafialne konto budowy kościoła. Wszystkim ofiarodawcom towarzyszy wdzięczna modlitwa.
  3. W ramach przygotowania naszej świątyni na uroczystość konsekracji, która odbędzie się 7 czerwca 2019 roku, w gablocie przed kościołem umieszczone są projekty: pozłacany krzyż ze srebrną figurą Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, srebrny pozłacany ołtarz adoracji z tabernakulum, marmurowy ołtarz ofiarny i marmurowy stół słowa Bożego, czyli ambonka. Bóg zapłać wszystkim za ofiarowane dotychczas złote przedmioty dla wykonania złocenia krzyża i ołtarza adoracji z tabernakulum. Dziękuję również za składane ofiary na wykonanie poszczególnych prac. Zapewniam o wdzięcznej modlitwie w intencji ofiarodawców.
  4. W tym tygodniu patronują nam: 25 września – bł. Władysław z Gielniowa, franciszkanin; 27 września – Święty Wincenty à Paulo, prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek; 28 września – św. Wacław, książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech; 29 września, święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał.
  5. Po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klas III w ramach przygotowania do I Komunii św.
  6. Inten­cje mszy św. możemy zamó­wić w biurze parafialnym po każdej mszy św. oraz wyznaczone dni urzędowania biura parafialnego.
   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15