• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Rada Ekonomiczno Budowlana

W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Rady Gospodarczej, która świadczy mu pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi. Członków rady wybiera proboszcz według własnego rozeznania po konsultacji z parafianami. Kadencja Rady trwa 5 lat. Ci sami członkowie mogą być wybierani na następne kadencje. Rada jest organem doradczym i wspomagającym. Jej ustalenia stanowią jednak wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić.

Do kompetencji Rady należą wyłącznie sprawy majątkowe i finansowe parafii. Rada pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym w zależności od biskupa diecezjalnego, a w szczególności:

 • czuwa nad całością inwentarza kościelnego;
 • służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, sprawowanie nadzoru przy robotach;
 • informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku, o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii;
 • opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych

W razie śmierci proboszcza, gdy brak formalnego zastępcy, radni niezwłocznie powiadamiają dziekana, strzegąc własności parafialnej. Podobnie w przypadkach losowych, jak pożar, kradzież itp. zaistniałych podczas nieobecności proboszcza, członkowie Rady powinni otoczyć szczególna troską i opieką dobra materialne oraz podjąć w imieniu proboszcza właściwe działania zabezpieczające.

 

Rada Ekonomiczno-budowlana w parafii:

Opiekun: ks. kan. Ryszard Domin

Spotkania: co 3 miesiące (po wcześniejszym ogłoszeniu)

Liczba członków: 8 osób.