• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Aktualności

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2)


Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego :

Duchu Święty, Duchu Miłości, Dziękujemy Ci za powołania kapłańskie i zakonne, które ubogaciły Kościół Chrystusowy. Prosimy Cię, wejrzyj na Twój lud, który szczególnie dziś potrzebuje świętych kapłanów jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka. Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych, aby ukazywały radość płynącą z życia wyłącznie dla spraw Ojca. Duchu Święty, Duchu Życia, to Ty otwierasz serca na Boże wołanie. Uczyń otwartymi serca i umysły młodych dziewcząt i chłopców, by usłyszeli Boży głos, proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą. Amen.

Prośmy dziś szczególnie Jezusa Dobrego Pasterza, by wspierał młodych ludzi w odważnej odpowiedzi na Jego wołanie. Niech nie brakuje nigdzie kapłanów, osób konsekrowanych i misjonarzy, którzy będą Bożymi znakami w naszym świecie.

Litania do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Dobry Pasterzu, który byłeś obietnicą pasterza wg Bożego serca, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Dobry Pasterzu, przez Ojca powołany na stróża dusz naszych,

Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg wywiódł spomiędzy umarłych na mocy krwi przymierza wiecznego,

Jezu, Dobry Pasterzu, którego Ojciec powołał dla jedności wiary,

Jezu, Dobry Pasterzu, który z owczarnią zawierasz przymierze pokoju, aby była bezpieczna,

Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg powołał do budowania wspólnoty ludu Bożego - Mistycznego Ciała,

Jezu, Dobry Pasterzu, który wypełniasz wszystkie pragnienia i oczekiwania Boga, swego Ojca,

Jezu, Dobry Pasterzu, który dajesz życie swoje za owce,

Jezu, Dobry Pasterzu, który składasz ofiarę krzyżową,

Jezu, Dobry Pasterzu, który litowałeś się nad tłumami, które były jak owce nie mające pasterza,

Jezu, Dobry Pasterzu, który przyszedłeś, aby owce miały życie i miały je w obfitości,

Jezu, Dobry Pasterzu, któremu zależy na owcach, bo krwią Twoją zostały wykupione,

Jezu, Dobry Pasterzu, który wszystkie swoje owce z całą gorliwością wprowadzasz do owczarni,

Jezu, Dobry Pasterzu, który wiedziesz swoje owce po właściwych ścieżkach,

Jezu, Dobry Pasterzu, który czuwasz nad trzodą,

Jezu, Dobry Pasterzu, który słabe owce wzmacniasz, dbasz o zdrowie chorej, zbłąkaną sprowadzasz z powrotem, zagubioną odszukujesz,

Jezu, Dobry Pasterzu, który w pasterskiej łaskawości nigdy się nie zniechęcasz ani nie tracisz cierpliwości,

Jezu, Dobry Pasterzu, który troszczysz się o owce zagubione, i chcesz, aby słuchały głosu Twego,

Jezu, Dobry Pasterzu, którego głosu słuchają owce,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.