• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Kult

Litania do błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj, nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, który wyniosłeś do chwały

ołtarzy błogosławionego Stefana Wincentego i zawierzyłeś nam dar Jego beatyfikacji,  

Błogosławiony Męczenniku Stefanie Wincenty, módl się za nami.

Od lat młodzieńczych gorliwe szukający woli Bożej,  
Przyjacielu i Naśladowco Chrystusa, 
Rozmawiający z Chrystusem Ukrzyżowanym
i chroniący się w Jego ranach,
napełniony radością Ducha Świętego, módl się za nami.

Zakochany w Eucharystii,
Od najmłodszych lat oddany Maryi,
Szukający siły w modlitwie,
Wytrwały w zdobywaniu cnót,
Miłośniku ewangelicznego posłuszeństwa, 
Wzorze czystości,
Przykładzie ubóstwa,
Pokorny w służbie Bogu i ludziom,
Obrońco wiary i obyczajów chrześcijańskich, 
Wychowawco dzieci i młodzieży,
Patronie harcerstwa polskiego,
Zatroskany o rodziny,
Rozradowany w Bogu duszpasterzu,
Wrażliwy sługo ubogich,
Gorliwy spowiedniku, lekarzu i przewodniku dusz, 
Przyjacielu chorych, strapionych i opuszczonych, 
Przywracający chęć do życia zagubionym
w ciemnościach rozpaczy, 
Niosący nadzieję i pociechę konającym, 
Patronie dobrej śmierci,
Wierny do końca Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, módl się za nami.

Chwało ziemi chełmińskiej, ofiaro Bogu przyjemna, 
Świadku Bożego Miłosierdzia,
Apostole Bożego Pokoju,
Kapłanie według Serca Bożego,
Abyśmy zawsze żyli w łasce uświęcającej,
Abyśmy w powołaniu naszym do śmierci wytrwali, 
Abyśmy za naszych dni cieszyli się pokojem,
Abyśmy otrzymali to, o co Boga za Twoim wstawiennictwem prosimy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Stefanie Wincenty.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Obrońco i mocy swoich wiernych, Ty w błogosławionym Stefanie Wincentym, prezbiterze i męczenniku, dałeś uciśnionym wyraźny znak miłości pasterskiej, spraw łaskawie, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu potrafili wytrwać pośród przeciwności tego świata. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.